perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
perennial flowers
宿根花卉
华丽景天
Sedum spectabile
showy stonecrop
八宝
景天科
费菜属
中国、朝鲜、日本
华丽景天
多年生肉质草本。株高30~50厘米。地下茎肥厚。叶倒卵形,先端钝尖,缘具不规则齿,蓝绿色。聚伞花序;小花星形,粉红色。花期5~7月。
布置花坛、花境、岩石园,亦可盆栽观赏。
野菊
野菊
血水草
血水草
萱草
萱草
小花耧斗菜
小花耧斗菜