greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
黑叶芋
Alocasia × amazonica
elephant's-ear plant
黑鬼芋
天南星科
海芋属
亚洲热带地区
黑叶芋
多年生草本。株高50~80厘米。叶盾状箭形,先端锐尖,基部深凹,缘具大缺刻,叶面黑绿色,叶背紫褐色。佛焰苞白色;肉穗花序。
盆栽室内观赏。
散尾葵
散尾葵
孔雀木
孔雀木
白网纹草
白网纹草
黑叶芋
黑叶芋