greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
孔雀木
Dizygotheca elegantissima
false aralia
手树
五加科
孔雀木属
澳大利亚、太平洋群岛
孔雀木
常绿灌木或小乔木。株高2~8米。掌状复叶互生;小叶阔披针形,缘具粗锯齿,暗绿色至铜红色,革质。
适合室内盆栽,温暖地区可庭院种植。
鹅掌柴
鹅掌柴
巴西木
巴西木
九重葛
九重葛
马拉巴栗
马拉巴栗