greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
孔雀木
Dizygotheca elegantissima
false aralia
手树
五加科
孔雀木属
澳大利亚、太平洋群岛
孔雀木
常绿灌木或小乔木。株高2~8米。掌状复叶互生;小叶阔披针形,缘具粗锯齿,暗绿色至铜红色,革质。
适合室内盆栽,温暖地区可庭院种植。
孔雀肖竹芋
孔雀肖竹芋
王秋海棠
王秋海棠
西瓜皮椒草
西瓜皮椒草
肖竹芋
肖竹芋