greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
greenhouse flowers
温室花卉
孔雀木
Dizygotheca elegantissima
false aralia
手树
五加科
孔雀木属
澳大利亚、太平洋群岛
孔雀木
常绿灌木或小乔木。株高2~8米。掌状复叶互生;小叶阔披针形,缘具粗锯齿,暗绿色至铜红色,革质。
适合室内盆栽,温暖地区可庭院种植。
美丽肖竹芋
美丽肖竹芋
铁十字秋海棠
铁十字秋海棠
一叶兰
一叶兰
苘麻
苘麻